training & Coaching

Onze trainingen helpen uw kind om te gaan met:

Weerbaarheid

Leer 'nee'' zeggen en je grenzen aan te geven. We leren je om weerbaar door het leven te gaan en beter om te gaan met tegenslagen.

Zelfvertrouwen

Met de hond als co-coach leren we je om in jezelf te geloven, beter voor jezelf op te komen en een veel beter en positiever zelfbeeld te verkrijgen.

Faalangst

Is uw kind bang om fouten te maken? Geeft uw kind snel op? Vult uw kind vaak gedachten voor een ander in? Dit traject helpt verder!

Sociale vaardigheden

Met de hond als spiegel voor het eigen gedrag leren we uw kind onder andere rekening te houden met de gevoelens van anderen.

Weerbaarheids training

Hoe mooi zou het zijn als uw kind…

Met groot zelfvertrouwen door het leven gaat. Waardoor het goed voor zichzelf op kan komen, eerder ”nee” durft te zeggen en leert inzien welke gevolgen eigen gedrag en lichaamstaal hebben op een ander.

Dit zijn een aantal van de onderdelen die in deze weerbaarheidstraining aan bod kunnen komen. Verkrijg inzicht in sociale situaties en leer jezelf en anderen beter respecteren.

We leren je beter om te gaan met tegenslagen en duidelijker en krachtiger naar anderen  te zijn.

Training & coaching

Groep vanaf 350 euro p.p.

Max 4 personen

Individueel 475 euro

Na 8 sessies heeft uw kind geleerd om: vol zelfvertrouwen en (eigen)wijsheid, stevig op eigen  benen en weerbaar in het leven te staan!

De groep wordt samengesteld op basis van leeftijd e/o problematiek.

Methodiek

Deze training is er vooral op gericht om de weerbaarheid te vergroten door ervaringsgericht te leren: leren door te doen en ervaren door te voelen! 

Daarbij wordt de hond als co-coach ingezet. De hond maakt het gedrag/houding zichtbaar EN voelbaar voor uw kind. Ik zal de vertaalslag naar het dagelijks leven van uw kind maken. 

Door alles samen te ervaren door: te doen, te voelen, inzichten te krijgen en te oefenen met het inzetten van ander gedrag, komt uw kind tot ontwikkeling.

Zelfvertrouwen

Kan uw kind wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken?

Vraagt uw kind veel bevestiging op verschillende manieren en zegt het vaak “sorry?” Heeft uw kind moeite met nieuwe situaties?

Dit traject helpt om het zelfvertrouwen van uw kind te laten groeien!

Met dit traject waarbij de hond de co-coach is, krijgt uw kind de kans om aan het zelfvertrouwen te werken. Door samenwerking met de hond leert uw kind te vertrouwen op zichzelf en daardoor vertrouwen in zichzelf te hebben.

Het zelfvertrouwen groeit!

Individueel 475 euro

Methodiek

Tijdens de sessies zorgt de hond door de samenwerking met uw kind voor het vergroten van het zelfvertrouwen en helpt bij het ontwikkelen van de persoonlijke groei. Er wordt o.a. gewerkt aan een zelfverzekerde (lichaams)houding, negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten, probleemoplossend te zijn en te denken in mogelijkheden. De hond is een spiegel van jezelf. Hij voelt aan wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij zegt, wat jij uitstraalt en zal daarop reageren. Een hond werkt ook kalmerend, stressverlagend en oordeelt niet, waardoor vaak sneller en effectiever aan een hulpvraag gewerkt kan worden.

Faalangst

Zegt uw kind vaak: "Ze vinden me vast niet leuk meer" of: "Ik spreek ze later wel?" Heeft uw kind buikpijn op de dag van een toets?

Dit traject helpt verder!

Uw kind kan faalangst uiteraard op nog vele andere manieren uiten.

Faalangst werkt verlammend. Wanneer je bang bent om te falen, wordt de kans dát je faalt een heel stuk groter!

Om hier uit te komen ga ik samen met de hond als coach met uw kind aan het werk om uw kind te laten inzien dat fouten maken mag,  de negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten en de groeimindset te bevorderen.

In 7 sessies leert uw kind een groei-mindset te ontwikkelen.

Individueel 425 euro

Samen met de hond zet ik mij in om uw kind in 7 intensieve sessies te laten groeien van: “ik kan het niet”, naar: “ik ga het proberen” naar de stap: “JA! Het is me gelukt!”

Methodiek

Gevoelens herkennen, de groeimindset bevorderen en belemmerende gedachten helpend maken. We leren uw kind negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten.

Kloppen mijn (faalangstige) gedachten wel? Hoe weet ik of dit zo is? We leren om uitdagende gedachten toe te passen en er achter te komen of het wel klopt wat er gedacht wordt.

Dit doen we door samen te werken, zowel theoretisch als met praktijkvoorbeelden, met de inzet van de hond.

De hond zorgt voor een veiliger en minder gestressed gevoel bij uw kind, waardoor met meer ontspanning aan zichzelf gewerkt kan worden. Een hond oordeelt immers niet, voor hem is er geen goed of fout!

Door bezig te zijn en opdrachten te doen met de hond, voelt uw kind zich niet meer het middelpunt. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en de ontspanning, waardoor de groeimindset ontwikkelt.

Sociale vaardigheden

Heeft uw kind weinig vriendjes omdat het niet weet hoe vriendjes te maken?

Wordt uw kind vaak afgewezen, is hij/zij hierdoor eenzaam en snel en vaak boos? Wij helpen u graag om de sociale vaardigheden te verbeteren!

Honden reageren altijd direct en zijn zeer duidelijk. Door zelf duidelijk te zijn en vriendelijk te blijven naar de hond, begrijpt de hond dit en reageert hij op een passende manier (oorzaak-gevolg). Een hond positief benaderen werkt beter dan te reageren op het negatieve gedrag. Ook hier is de hond een spiegel voor het eigen gedrag. 

Door het samenwerken met de hond leer ik uw kind rekening te houden met de behoeften en gevoelens van anderen en  verbale- en nonverbale signalen te herkennen (uw kind leert hier ook zelf duidelijk in te zijn). 

Uw kind leert samenwerken, contact te maken, te luisteren en zich te verplaatsen in een ander.

Methodiek

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die uw kind nodig heeft om op een positieve manier met anderen om te gaan.

Uw kind krijgt in dit traject vele mogelijkheden om met de hond te oefenen. We leren specifieke sociale vaardigheden onder de knie te krijgen door te doen, te ervaren en te leren.

Een mooie kans om uw kind hierin te laten groeien, waardoor het positief omgaan met een ander makkelijker wordt en daarmee uw kind tot bloei komt!

Groep vanaf 350 euro p.p.

Max 4 personen

Individueel 475 euro

Losse Training/coaching

Uiteraard is training & coaching “op maat” ook mogelijk

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen voor de mogelijkheden. Er wordt vol enthousiasme op uw vragen en ideeën gereageerd!